fbpx

Vaše 2% môžu veľa zmeniť!
Vďaka nim môžeme prinášať inšpirácie vo vzdelávaní a pozitívne zmeny v spoločnosti pomocou originálnych a funkčných riešení v praxi.
Venujte 2% na rozvoj našich projektov.

Ďakujeme!

Ak viete, ako darovať 2 %, stačia vám len tieto údaje o Živici:

 1. Názov: Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA
 2. Sídlo: Račianska 78, 831 02 Bratislava
 3. Právna forma: občianske združenie
 4. IČO: 359 98 407 (SID sa nevypĺňa)

Ako poukázať 2 % zo svojej dane Živici?

Stačí urobiť niekoľko jednoduchých krokov – vyberte si svoju cestu:

 1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
 3. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
 4. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% alebo 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 2.4.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. – adresu nájdete tu.
 7. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.
 9. POZOR, IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako 12 čísiel, nepoužité polia ostávajú prázdne
 1. Informácie k poukázaniu 2% z dane sa vypĺňajú priamo v daňovom priznaní:
  1. v daňovom priznaní typu A je to Oddiel VIII.
  2. v daňovom priznaní typu B je to Oddiel XII
 2. Vyplňte informácie o ŽIVICI:
  1. Názov: Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA
  2. Sídlo: Račianska 78, 831 02 Bratislava
  3. Právna forma: občianske združenie
  4. IČO: 359 98 407 (SID sa nevypĺňa)
 3. Darovanie 2% je anonymné. Ak si prajete, aby sme vedeli, že ste nás podporili práve vy, vo daňovom priznaní stačí zaškrtnúť políčko „súhlasím so zaslaním údajov“. V tom prípade nám daňový úrad pošle vaše meno a adresu. Výšku darovanej sumy daňový úrad nezverejňuje.
 4. Daňové priznanie treba doručiť daňovému úradu elektronicky do 2.4.2024 a do tohto času aj uhradiť daň.
 5. Povedzte o možnosti darovať 2% aj vašim blízkym.
 1. Firmy môžu darovať 1 % alebo 2 % zo svojich daní. Informácie k poukázaniu sa vypĺňajú priamo v daňovom priznaní, časť VI. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov.
 2. 1 % alebo 2 % ?
  1. 1 % môže darovať každá firma
  2. 2% môže darovať len firma, ktorá v roku 2023 darovala na verejnoprospešný účel (mimo darovania podielu z dane) financie vo výške aspoň 0,5% z dane jej z príjmov
 3. V daňovom priznaní v časti VI vyplňte informácie o ŽIVICI:
  1. Názov: Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA
  2. Sídlo: Račianska 78, 831 02 Bratislava
  3. Právna forma: občianske združenie
  4. IČO: 359 98 407 (SID sa nevypĺňa)
  5. Poznámka: Vašu daň môžete rozdeliť aj medzi viacero organizácií. Minimálna suma v prospech jednej je 8 €. Údaje o ďalších organizáciách sa uvádzajú na poslednej strane daňového priznania s názvom Príloha k VI. Časti: Údaje o ďalších prijímateľoch.
 4. Darovanie 2% je anonymné. Ak si prajete, aby sme vedeli, že ste nás podporili práve vy, v daňovom priznaní stačí zaškrtnúť políčko „súhlasím so zaslaním údajov“. V tom prípade nám daňový úrad pošle názov vašej spoločnosti a adresu jej sídla. Výšku darovanej sumy daňový úrad nezverejňuje.
 5. Daňové priznanie treba doručiť daňovému úradu elektronicky do lehoty, ktorú na podanie daňového priznania máte. Štandardne do 2.4.2024 a do tohto času aj uhradiť daň.
 6. Povedzte o možnosti darovať 2% aj vašim blízkym.

Údaje o nás:

Názov: Centrum environmentálnej a etickej výchovy ŽIVICA

Sídlo: Račianska 78, 831 02 Bratislava

Právna forma: občianske združenie

IČO: 359 98 407 (SID sa nevypĺňa)

Formuláre na stiahnutie:

Zamestnanec Potvrdenie o zaplatení dane (ed. pdf)
Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane (ed. pdf)
Živnostník Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO- typ-A (pdf)
Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO- typ-B (pdf)
Právnická osoba
(firma)
Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-PO (pdf)

Máte hrôzu z vypĺňania formulárov?
Žiadne strachy, radi vám pomôžeme!
Kontaktujte nás na labasova@zivica.sk

Ďakujeme za váš čas!

Živica realizuje tieto projekty: