Ako sa volajú učitelia Zaježovskej školy?

 1. Maťa
 2. Maťa, Zuzka a Rado
 3. Maťa a Rado

Koľko rokov existuje CEEV Živica?

 1. 17
 2. 22
 3. 13

Aké formy meditácie ponúka Vzdelávacie centrum Zaježová?

 1. ústranie v tme
 2. meditačné ústranie
 3. meditačný seminár – Sloboda bdelosti
 4. všetky odpovede sú správne

Koho vzdeláva Sokratov inštitút?

 1. vysokoškolákov
 2. aktívnych ľudí vo veku 18 - 32 rokov
 3. každého, kto má záujem

Čomu sa venuje projekt Tajný život mesta

 1. kam ísť na dobrú párty
 2. spoznávanie biodiverzity
 3. zlepšeniu infraštruktúry pre chodcov

Kto sa môže prihlásiť do Komenského inštitútu?

 1. učitelia ZŠ a SŠ
 2. budúci pedagógovia
 3. riaditelia, zástupcovia, učitelia aj študenti pedagogických fakúlt

Koľko škôl sa v roku 2016/2017 zapojilo do projektu Zelená škola?

 1. 158
 2. 221
 3. 314

Čo sa dá učiť v Záhrade, ktorá učí?

 1. o bylinkách a zelenine
 2. matematika a slovenčina
 3. všetky predmety

Ako sa volá príručka, ktorú sme vydali v rámci projektu globálneho vzdelávania?

 1. Odkiaľ prišla čokoláda
 2. Kam kráčaš, človeče
 3. Hlasy väčšinového sveta

Z akého pohľadu sa pozerá Jedlá zmena na potraviny?

 1. z etického
 2. z environmentálneho
 3. z ekonomického
 4. všetky odpovede sú správne

Koľko miest na Slovensku je zapojených do projektu Mestské včely?

 1. 5
 2. 3
 3. 1

Koľko článkov vzniklo za rok existencie portálu Čierna labuť?

 1. 180
 2. 82
 3. 137
Stiahnite si celý plagát

Ako poukázať 2% zo svojej dane Živici?

Stačí urobiť niekoľko jednoduchých krokov – vyberte svoju cestu:

 1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.
 3. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
 4. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 5. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% / 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2016 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. – adresu nájdete tu.
 7. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 8. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.
 1. Vypočítajte si:
  1. 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  2. 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.

   V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa.

 2. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% / 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma)
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2017) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 4. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!
 5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.
 1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8 € na jedného prijímateľa.
  POZOR
  1. Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2016) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane
  2. Ak právnická osoba (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2016 (zvyčajne do 31.3.2016) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky)
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 4. Ak súhlasíte so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma) vami určeným prijímateľom, tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla - adresu nájdete tu) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

Údaje o nás:

Názov:
Centrum environmentálnej a etickej výchovy, ŽIVICA
Sídlo:
Vysoká 18, 811 06 Bratislava
Právna forma:
občianské združenie
IČO:
359 98 407 (SID sa nevypĺňa))

Formuláre na stiahnutie:

ZamestnanecPotvrdenie o zaplatení dane (doc)
Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane (ed. pdf)
ŽivnostníkDanove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-typ-A (ed. pdf)
Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-typ-B (ed. pdf)
právnická osoba
(firma)
Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-PO__2014_zivica (ed. pdf)

Máte hrôzu z vypĺňania formulárov?
Žiadne strachy, radi vám pomôžeme!
Kontaktujte nás na info@zivica.sk

Ďakujeme za váš čas!

Živica realizuje tieto projekty: